Tatranský [ne]poriadok

Rád by som Vám predstavil svoj súkromný projekt Tatranský [ne]poriadok - Návštevný poriadok TANAP-u vizuálne.

Cieľom je preložiť návštevný poriadok TANAP-u napísaný komplikovanou úradničinou do zrozumiteľnej vizuálnej podoby. Chcel by som poukázať na to, že aktuálny stav pravidiel je dosť neznámy alebo ignorovaný nielen medzi návštevníkmi, ale aj domácimi. Nech si napríklad každý skialpinista môže pozrieť na mape, že v slovenských Vysokých Tatrách má len 3 legálne trasy a všetky ďalšie klasické túry (na ktoré sa bežne chodieva) sú ilegálne. Myslím si, že kvôli neznalosti týchto pravidiel je v Tatrách malý verejný tlak na ich zmenu k lepšiemu, aj pre obyčajného skialpinistu a vysokohorského turistu. 

Stránka je interaktívna mapa s legendou obsahujúcou popis pravidiel v TANAP-e. Návštevník si v ponuke zvolí šport, ktorý chce v tatrách robiť. Na časovej osi si nastaví dátum, kedy chce vyraziť. Mapa mu ukáže, kam smie ísť. Ak pre daný šport platia nejaké časové uzávery, dovolená časť je vyznačená zelenou na časovej osi. Odporúčam hrať sa s nastavením času a sledovať ako sa na mape menia sprístupnené chodníky podľa dátumu. Návštevník si môže vybrať medzi dvoma verziami návštevného poriadku: aktuálna z roku 2017 a návrh z roku 2019. Dá sa tak prepínať a sledovať na mape, kde by sa možnosti zlepšili (zimná turistika, skialpinizmus) a kde by sa zhoršili (horolezectvo).

Ovládanie [ne]poriadku.sk

Mapu som kreslil ako pozitívnu - teda zobrazuje sa len to, čo sa smie. Zákon o ochrane prírody zakazuje peším turistom a cyklistom úplne vstup mimo značené chodníky a cyklotrasy v národných parkoch. Iné športy ako horolezectvo a skialpinizmus sú zakázané úplne. Návštevný poriadok týchto športovcov vlastne do národného parku púšťa, inak by nemohli liezť ani lyžovať.

Dole je ukážka pre pešiu turistiku po celý rok. Mohlo by sa zdať, že na jednej strane ostáva na Slovensku aj v zime dostatok otvorených chodníkov a keby sme to chceli rátať na kilometre, tak sa nemáme čo sťažovať... No na druhej strane pozrime sa na vysokohorské prostredie nad hranicou lesa, pre ktoré tu vlastne chodíme, a zistíme, že drvivá väčšina je zakázaná. Na mape stále pekne svieti Poľsko, kde sa na zimu uzatvárajú len 3 (!) chodníky.

Možnosti legálnej turistiky v Tatrách meniace sa počas roka

Mapa tiež zohľadňuje zimné a letné varianty turistických chodníkov.

Letné a zimné varianty chodníkov

Pre psíčkarov som pripravil voľbu "som so psom" pri zobrazení pešej turistiky, aby si mohli pozrieť, kam smú ísť so psom. Všimnite si Poľsko - tam sú psy skoro všade úplne zakázané. V novom návrhu sa možnosti vstupu so psom okrešú aj na našej strane, no oproti Poľsku tu budeme mať stále oveľa viac možností.

Možnosti vstupu so psom (leto)

Skialpinisti sú v Tatrách vnímaní ako škodná a je to adekvátne zohľadnené aj v pravidlách. Napríklad vo Vysokých Tatrách sú prakticky len 3 legálne trasy (Soliskový žľab,  Priečne sedlo z Téryho chaty na Zbojničku a Baranie sedlo z Chaty pri Zelenom plese na Térynku). Zaujímavé je porovnanie s Poľskom, kde sa na lyžiach smie po všetkých celoročne otvorených chodníkoch.

Možnosti skialpinizmu

V novom návrhu (r. 2019) je to ohľadom skialpinizmu náznak zlepšenia, aj keď si myslím, že verejnosť čakala viac možností. Prakticky sa kopírujú predošlé možnosti, len sú nafúknuté na areály. Pridala sa Patria a Volí chrbát. Na mape je zohľadnené aj to, že asi bude konečne legálny aj pohyb na lyžiach po otvorených chodníkoch (formálne sa teraz nesmie na lyžiach ani tam, aj keď to našťastie nikto nerieši, napríklad ani cesta na Sliezsky dom alebo Popradské pleso). Inak v novom návrhu je skialpinizmus definovaný ako disciplína horolezectva, ak je obtiažnosti S4 Traynardovej stupnice a vyššie (svahy s veľkou expozíciou, úzke žľaby, strmosť od 30° do 40° pri veľkej expozícii, strmosť do 45° pri nízkej expozícii). To by znamenalo, že pri týchto túrach sa smie lyžovať aj v oblastiach kde je povolené horolezectvo . Pri definícii podmienok vykonávania horolezectva sa však stále hovorí o povinnosti ísť na túru o obtiažnosti III UIAA a viac, a povinnosti mať lano... Ale na lyžovanie strmých žľabov sa nechodí liezť do steny a nikto lano nenosí. Ak v tom má niekto jasno, nech mi napíše. Asi sa to ešte prepracuje a zmení až bude návrh hotový.

Možnosti skialpinizmu (lyžiarskej turistiky) - návrh z roku 2019

Po konzultácii s Horskou záchrannou službou som sa vyznačil aj výstupové trasy pre skialpinistov na zjazdovkách. V Tatranskej Lomnici to ešte nie je značené v teréne, je to len odporúčanie.

Výstupové trasy pre skialpinistov (prerušovaná ružová čiara)

Horolezectvo má vo Vysokých Tatrách dlhú tradíciu, takže možností (aspoň vo Vysokých Tatrách) je tu neúrekom. Problém je, že horolezec je niekto lezúci do steny minimálne trojku (náročnosť UIAA) s lanom, takže pod to naozaj nespadá bežná vysokohorská turistika (výstup normálkou na vrchol) a skialpinizmus (lyžiarska turistika). Aj keď v praxi sa všetci tvárime ako horolezci, keď chodíme normálkami na vrcholy, či už v lete peši alebo v zime na lyžiach. V neporiadku som sa snažil legálne horolezecké areály vyznačiť zelenou farbou. Je tu zopár zaujímavostí, ako napríklad oblasť Kriváňa, kde je liezť zakázané okrem ramena Kriváňa z doliny Nefcerka (nástup spod steny cez Furkotské sedlo) od 21. marca do 20. decembra. Skúšal som sa to zakresliť do mapy (viď dole). Tu by som poprosil nejakých horolezcov, nech mi to skontrolujú, lebo správnosťou zákresu nie som si veľmi istý...

Možnosti zimného lezenia - oblasť Kriváňa.

Ďalšia chuťovka ohľadom pravidiel pre horolezcov je severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny. Tá je zakázaná až na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu. Tiež nie som si istý správnosťou, horolezci nech skontrolujú...

Možnosti lezenia v Čiernej Javorovej doline

Cyklistika je v národnom parku formálne dovolená len po značených cyklotrasách, aj keď je úplne bežné jazdiť po ľubovoľných lesných cestách. Napríklad cesta na Žiarsku chatu alebo Ťatliakovu chatu nie je značená, formálne sa nesmie, ale v praxi to nikto normálny nerieši, keďže sa jedná o široké asfaltové cesty. Malá kuriozita - jediná cyklotrasa so zimnou uzáverou je v Tichej doline (úsek od chaty Tábor po koniec asfaltky). Srdce každého naozajstného horského určite cyklistu piští po singletrailoch, no tie na mape nehľadajte, lebo žiadne v národnom parku dovolené nie sú.

Možnosti legálnej cyklistiky

Na mape je tmavozelenou znázornená hranica národného parku, ktorá odpovedá hranici 3. stupňa ochrany. Snažil som sa  získať pokrytie aj 4. a 5. stupňa, no nepodarilo sa mi to. ŠOP ma odkázala na maps.sopsr.sk, kde sú síce maloplošné chránená územia (prírodné rezervácie), ktoré by mali byť 4. a viac, no nie som si istý. To by znamenalo, že väčšina Západných Tatier je len v 3. stupni. Bolo by zaujímavé vidieť, kde presne platí aký stupeň. A ešte je tu jeden malý detail - v 3. sa môže na voľno pustit pes, v 4. a 5. ho treba mať na vôdzke. Ako to máme poznať, kde je tá hranica? Ja som to zjednodušil a v texte odporúčam psa na vôdzke všade.

Veď si urobte obrázok sami. Nástroj máte k dispozícii. Teším sa na pripomienky a podnety. Čo sa mňa týka, moja naivná vízia je taká, že pohyb vlastnou silou by mal byť dovolený čo najviac. Presne opačne, ako je tomu teraz, kedy výnimky získavajú budovatelia veľkej infraštruktúry.

Comments